لنگش

لنگش که ناشی بیماری پوسیدگی سم یا پا است، یکی از دلایل افت شدید تولیدات دام، متضرر شدن دامدار، ضعیف شدن دام و انتقال بیماری به گله در صورت گسترش آن می‌باشد.

در این پست به معرفی این بیماری، علت‌های بوجود آمدن آن و روش‌های پیشگیری از این بیماری را ارایه کرده‌ام.

فناوری‌های نوین کشاورزی -11- پیناتکس (چرم آناناس)

برگ آناناس یکی از ضایعات معمول این محصول است که جدیدا با اختراعی، این برگ به الیافی چرم مانند تبدیل شده و از آن برای تولید چرم گیاهی استفاده می‌شود.
از این چرم برای تولید کیف و کفش و سایر منسوجات چرمی استفاده می‌شود.
در این پست به معرفی این چرم ساخته شده از گیاه آناناس می‌پردازم.

زراعت نوین -2- تاج خروس (قدیمی اما جدید)

در این پست به معرفی گیاهی میپردازم که بطور جدی بعنوان یکی از علف‌های هرز قوی دنیا شناخته شده بود.
اما اکنون با شناخت بیشتر این گیاه، عملا از آن بعنوان زراعت و کشت و کار برای تامین پروتئین انسانی و دامی استفاده می‌شود.

بز شیری یا گاو شیری؟

در این پست به معرفی بیش از 10 دلیل می‌پردازم که ارجحیت بز شیری نسبت به گاو شیری برای ایجاد یک دامداری را نشان می‌دهد.

اصلاح بذر (تراریخته یا اصلاح شده؟)

در این پست به معرفی 3 روش متداول در اصلاح بذور (طبیعی، هیبرید و GMO) بطور اجمال پرداختم.