نقدی بر مقاله منتشر شده در زمینه منفی بودن علوفه هیدروپونیک:
در یکی از سایتهای اینترنت کشور، مقاله ای فارسی با عنوان “ارزيابی عملكرد فن آوری آبكشت در توليد كمی و كيفی علوفه” از جناب آقای دکتر فضایلی و آقای مهندس گل محمدی منتشر شده است که متاسفانه با گفتاری دو پهلو، روش تولید علوفه هیدروپونیک (آبکشت یا آبکاشت) را که بیش از 60 سال است در کل دنیا مورد استفاده قرار گرفته است را زیر سوال برده و این تکنیک پیشرفتۀ تولید را بدون برتری خاص و گاهی مضر برای دام و صنعت دامپروری کشور توصیف کرده اند.

با دانلود و مطالعه این مقاله به نکات ریزی پی خواهید برد که عملا (عمدی یا سهوی) به آنها توجه نشده است. این نکات با رنگ قرمز در متن مقاله مشخص شده اند.

این در حالیست که مرکز پژوهشی کشت بدون خاک ایران وابسته به دانشگاه صنعتی اصفهان، در خبرنامه شماره 2 خود مورخ پاییز 1388، علاوه بر توصیه به کشت محصولات به روش هیدروپونیک، توصیه به کشت علوفه با تکنیک هیدروپونیک نیز نموده است زیرا برای تولید یک میزان مشخص از علوفه، یک صدم حالت سنتی آب مصرف میکند.

همچنین، خشکسالی هیدرولوژیکی که از سال 1395 در کشور شروع شده است، حداقل تا 60 سال آینده (یعنی تا سال 1455) ادامه خواهد داشت و به دلیل مصرف بیش از اندازه و غیر اصولی و بدون مدیریت صحیح منابع باعث شده است که تا تاریخی نامحدود و غیر قابل پیش بینی، در این وضعیت خشکسالی هیدرولوژیکی باقی بمانیم.

حتی اگر بارندگی طی 20 سال 2 برابر شود، باز هم تاثیری بر سفره های آب زیرزمینی و سطح آب آنها ایجاد نخواهد کرد.

برای مطالعه کاملتر این صفحات، بر روی تصاویر زیر کلیک کنید:

خبرنامه مرکز پژوهشی کشت بدون خاک ایران

روزنامه خبر جنوب، مرداد 1392، هشدار خشکسالی هیدرولوژیکی