در این بخش به معرفی نرم‌افزارهای کاربردی در زمینه کشاورزی، دامپروری، آبیاری و… خواهم پرداخت.

1- نرم‌افزار Netwat – سند ملی آب ایران

نرم افزار Netwat که به عنوان سند ملی آب نیز معروف است جهت برآورد نیاز آبی گیاهان باغی و زراعی در ایران بکار برده می‌شود. آمار و اطلاعات موجود در این نرم‌افزار بسیار کاربردی است و در مطالعات بسیاری از طرح‌های آبیاری، سد سازی، زهکشی و پروژه های مرتبط با مهندسی آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نرم افزار در واقع خروجی و نتیجه طرح  ”نیاز خالص آبیاری محصولات زراعی و باغی ایران”  است که توسط وزرات جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی انجام گرفته است.

در این نرم افزار اطلاعات مربوط به تبخیر و تعرق گیاهان کشت شده در 620 دشت ایران موجود می باشد. با برآورد صحیح تبخیر و تعرق مربوط به گیاه کشت شده در سطح مزرعه، می‌توان مدیریت‌های آبی و زراعی را با کیفیت مطلوب در سطح مزرعه انجام داد.

عموما آمار هواشناسی 30 ساله بصورت اصلاح شده، برای برآورد تبخیر تعرق در این نرم‌افزار مورد استفاده قرار گرفته است. اساس روش محاسباتی نرم‌افزار، استفاده از روش پنمن مانتیث فائو می باشد. برای دانلود رایگان و دریافت این نرم‌افزار و همچنین راهنمای آن در کانال تلگرام من عضو شوید و آنرا با هشتگ زیر بیابید (فایل نصبی و راهنما، هر دو در یک فایل فشرده قرار دارند):

{ #Netwat  یا  #نرم_افزار }