بز یا گوسفند؟

با توجه به اینکه بسیاری از دوستان در تماس تلفنی یا ملاقات حضوری، این سوال را از من میپرسیدند که:

کدام نوع دام و ایجاد چه دامپروری دام سبک را (بویژه از نظر اقتصادی و بازگشت سرمایه) برای من پیشنهاد میکنید؟ بز یا گوسفند؟

برآن شدم تا بصورت علمی و عملیاتی، این مبحث اقتصادی پرورش دو نوع دام را برای دوستانی که تمایل دارند، استخراج کنم و برای تصمیم گیری بهتر، در سایت قرار دهم.

امیدوارم که این پست بتواند در تصمیم گیری شما مفید واقع گردد.

بز یا گوسفند؟

پرورش بز شیری نژاد خالص (سانن یا آلپاین):

حداقل تعداد صرفه اقتصادی: 30 ماده خالص + 1 نر خالص

سعی شده است که قیمت‌ها و هزینه‌ها در بالاترین حالت و درآمد در کمترین حالت محاسبه گردد. هر بز به فضایی در حدود 2-1.5 مترمربع نیاز دارد.

هزینه خرید هر بز نر و ماده خالص سانن / آلپاین یکساله: هر کدام 3 میلیون تومان (رو به کاهش است)

بز ماده بالغ خالص حدودا 10 ماه (300 روز) تولید شیر دارد. شیر با حداقل قیمت 3000 تومان و با متوسط تولید روزانه 3 لیتر، در انتهای دورۀ شیرواری، حدود 2,700,000 تومان برگشت سرمایه بابت تولید شیر از هر بز خواهیم داشت:

2,700,000=3000*3*300

جهت کاهش احتمالات خطای تولید، 20% هم تلفات محاسبه میشه. یعنی 540,000 تومان از مبلغ فوق کم کنیم، میرسیم به مبلغ 2,160,000 تومان درآمد زایی از شیر از هر بز در طول یک دوره شیرواری. 160,000 تومانش هم هیچ…

خالص مانده: 2 میلیون تومان

در صورتیکه موجودی گله 30 راس ماده خالص باشد، میشود 60 میلیون تومان فقط برگشت سرمایه از فروش شیر:

60,000,000=30*2,000,000

در مورد زایمان هم در هر زایش حداقل 2 قلو به دنیا خواهند آورد و با احتساب 50% نر و 50% ماده (برای سال اول هر بز ماده رو تک قلو زا حساب می‌کنیم):

گله 30 راسی که نیمی از تولدشون نر باشند یعنی 15 تا ماده اضافه شده است و 15 تا نر. برای افزایش ارزش افزوده، دام رو حداقل 9-8 ماه نگهداری میکنیم.

قیمت بز نر بالغ یکساله خالص هم روی 3 میلیون تومان حساب می‌کنیم، پس حدود 45 میلیون تومان ورودی داریم:

45,000,000=15*3,000,000

از این مبلغ 5 میلیون تومانش هم هیچ. میشود 40 میلیون تومان فقط از فروش بز نر. درصورتیکه بز ماده متولد شده را هم بفروشیم، حدود همین مبلغ دوباره ورودی خواهیم داشت.

هر بز روزانه متوسط 3 کیلوگرم غذا میخورد. هر کیلوگرم از خوراکش هم حدود 1000 تومان قیمت دارد. پس میشود 3000 تومان حدود هزینه برای خوراک هر بز. یک گله 30 ماده + 1 نر داریم. پس میشود 93.000 تومان هزینه خوراک یک روز یک گله بالغ:

93,000=31*3000

درست است که تمام گله ما بالغ نیستند و بزغاله هم داریم و مقدار مصرف خوراک بزغاله بسیار کمتر هست (حدود 400-300 گرم روزانه) اما با توجه به اینکه در زمان جفتگیری باید کیفیت خوراک بالاتر باشد و بزغاله‌ها هم در روند رشدی بصورت جهشی عمل می‌کنند، در نتیجه ما همین مقدار رو در نظر میگیرم و کم نمیکنیم.

پس مقدار خوراک یک گله 31 راسی در سال (365 روز) حدود 34 میلیون تومان خواهد شد:

33,945,000=365*93,000

بز خوشحال!

نتیجه گیری:

 • درآمد سالانۀ گله 31 راسی خالص سانن یا آلپاین:

تولید شیر: 60 میلیون تومان

فروش بز نر: 40 میلیون تومان

فروش بز ماده: 40 میلیون تومان

مجموع: 140 میلیون تومان

 • خرج سالانۀ گله 31 راسی خالص سانن یا آلپاین بدون احتساب مکان و سازه:

هزینه خرید دام (یکبار): 95 میلیون تومان

هزینه خوراک: 34 میلیون تومان

هزینه دارو، واکسن و مکمل های تقویتی: 3 میلیون تومان

هزینه‌های پیش بینی نشده: 10 میلیون تومان

هزینه دستگاه شیردوش سیار دو واحده تا ظرفیت 150 راس: 2 میلیون تومان

مجموع: 144 میلیون تومان

بنابراین برگشت سرمایه در سال اول رو خواهیم داشت.

در صورت استفاده از بز ماده بومی (حداقل 100 راس) با نر خالص (3 راس نر)، با اینکه مقدار سرمایه گذاری اولیه کاهش خواهد یافت اما هزینه‌های جاری بدلیل نیاز به تعداد بالاتر دام، نیاز به مساحت بیشتر جهت نگهداری، نرخ پایین‌تر تبدیل خوراک به شیر و…؛ باعث خواهد شد تا بازگشت سرمایه به سال 4-3 ام برسد.

روش تشخیص فحلی در گوسفند و بز

معایب احتمالی:

1- محل مناسب و تضمینی برای فروش شیر بز یا تبدیل آن به پنیر بز و ارایه در بازارهای داخلی یا صادرات

2- فروش بز نر برای جفت گیری یا فروش بعنوان پروار (پروار بز چندان سودآور نیست).

یک گله بز

پرورش گوسفند پروار:

حداقل تعداد صرفه اقتصادی: 200 راس

سعی شده است که قیمت‌ها و هزینه‌ها در بالاترین حالت و درآمد در کمترین حالت محاسبه گردد. هر گوسفند به فضایی در حدود 2-1.5 مترمربع نیاز دارد.

خرید بره پروار روی وزن 35 کیلو (به ازای هر کیلو متوسط 18,000 تومن) – درنتیجه هزینۀ خرید یک گله 200 راسی 126 میلیون تومان خواهد بود:

126,000,000=200*18,000*35

پروار در مدت متوسط 60 روز

هزینۀ خوراک هر دام روزی متوسط 1500 تومان (از بره تا بلوغ) یک دوره پروار 60 روزه، 90,000 تومان – درنتیجه هزینۀ خوراک یک گله 200 راسی 18 میلیون تومان خواهد بود:

18,000,000=1500*60

وزن فروش گوسفند پروار: 50 کیلو (به ازای هر کیلو متوسط 18,000 تومن) – درنتیجه درآمد حاصل از فروش یک گله 200 راسی 180 میلیون تومان خواهد بود:

180,000,000=200*18,000*50

هزینه های متفرقه برای هر دام در طول دوره پروار 3000 تومان. مجموع هزینۀ متفرقه برای یک گله 200 راسی 600 هزار تومان خواهد بود:

600,000=3000*200

گوسفند خوشحال!

نتیجه گیری:

 • درآمد یک گله 200 راسی:

فروش دام: 180 میلیون تومان

فروش کود گوسفندی: محاسبه نشده

 • خرج یک گلۀ 200 راسی بدون احتساب مکان و سازه:

خرید دام: 126 میلیون تومان

خوراک یک دوره پروار بندی 60 روزه: 18 میلیون تومان

متفرقه: 600 هزار تومان

هزینه کارگر (2 نفر ثابت، ماهانه 1.5 میلیون تومان): 6 میلیون تومان

جمع گرد شده دست بالا: حدود 150 میلیون تومان

سود خالص در یک دوره پروار 60 روزه برای گله 200 راسی: 29 میلیون تومان

درصورتیکه تعداد روز پروار را 90 روز در نظر بگیریم، میتوان دام را با وزن پایین‌تری خریداری کرد که درنتیجه هزینه ابتدایی کمتری در پی خواهد داشت اما هزینه خوراک بالاتر خواهد رفت. ولی بطور کلی خرید دام با وزن پایین‌تر، صرفه اقتصادی بهتری خواهد داشت.

جدول زیر مقایسۀ دو زمان پروار 60 و 90 روزه بر اساس وزن دام خریداری شده در 25 و 35 کیلوگرم و تاثیر آن بر سود خالص را نشان می‌دهد:

جدول مقایسه‌ای وزن خرید دام و طول مدت پروار و تاثیر آن بر روی سود خالص

تعداد راس200200
وزن خرید (کیلوگرم)2535
قیمت هر کیلوگرم (تومان)18.00018.000
هزینه خرید گله (تومان)90.000.000126.000.000
دورۀ پروار (روز)9060
هزینه خوراک یک دوره (تومان)27.000.00018.000.000
هزینه کارگر (2 نفر ثابت، ماهانه 1.5 میلیون تومان)9.000.0006.000.000
هزینه‌های متفرقه (تومان)900.000600.000
مجموع هزینه‌ها (تومان)126.900.000150.0600.000
وزن فروش (کیلوگرم)5050
قیمت فروش (تومان)18.00018.000
درآمد گله (تومان)180.000.000180.000.000
سود خالص یک دوره پروار (تومان)53.100.00029.400.000
متوسط سود خالص ماهانه (تومان)17.700.00014.700.000
جدول مقایسه‌ای وزن خرید دام و طول مدت پروار و تاثیر آن بر روی سود خالص

معایب احتمالی:

1- فصلی بودن دورۀ پروار (بهترین زمان خرید بره پروار در ماه های خرداد تا مرداد)

2- فصلی بودن زمان فروش اقتصادی (قبل از اعیاد)

یک گله گوسفند

نتیجه گیری نهایی:

برای انتخاب پرورش بز شیری یا گوسفند پرواری، شما باید به چند نکته توجه کنید:

1- مقدار و حجم سرمایه گذاری

2- اقلیم منطقه. برای مثال در اقلیم‌های جنوبی و شمالی ایران، پرورش بز سانن به دلیل حساس بودن به دمای بالاتر از 30 درجه سانتیگراد و حساسیت به رطوبت بیش از 70% عملا با مشکلاتی همراه خواهد بود. گرچه امکان برطرف سازی این مشکلات هم وجود دارد اما به هزینۀ زیرساخت شما خواهد افزود.

3- زمین، امکانات و منابع تامین علوفۀ در دسترس. برای مثال کیفیت آب از نظر شوری (EC) برای دام و بویژه بز بسیار مهم است و در صورت شور بودن آب، مقدار تولید شیر در بز و تولید گوشت در گوسفند کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد. همچنین در صورت عدم دسترس به خوراک و بویژه علوفۀ تازه، میتوانید از تکنیک علوفه هیدروپونیک برای تامین حداقل 50-40% جیرۀ دام خود بهره بگیرید.

** (جهت دریافت مشاوره برای راه اندازی سیستم تولید علوفه هیدروپونیک، میتوانید با من تماس بگیرید) **

اما بطور کلی اقلیم‌هایی مانند مرکز ایران (مانند تهران، کرج، کاشان، اصفهان، سمنان و…) و مناطق سردسیر (مانند تبریز، ارومیه، اردبیل، خراسان شمالی، کردستان و…) مناسب پرورش بز سانن است و بدلیل اینکه سرمایه گذاری برای خرید دام در پرورش بز فقط یکبار خواهد بود و خود گله، باعث افزایش تعداد خود در سال‌های آتی بصورت تصاعدی خواهد شد (بر خلاف پرورش گوسفند پروار) و همچنین فصلی نبودن بازار آن، میتوان آیندۀ مناسب‌تری را برای این نوع دامپروری در نظر گرفت.

نوش جان…!

پیشنهاد نویسنده:

پیشنهاد میکنم که برای افزیش مقدار سودآوری در پرورش بز شیری، اقدام به فرآوری سازی و تبدیل شیر بز به پنیر و سپس ارایه آن به بازارهای داخلی یا بین المللی نمایید.

حداقل ظرفیت احداث هر واحد دامی دارای صرفه اقتصادی

مطالب مرتبط:

1- بز سانن قسمت اول

2- بز سانن قسمت دوم

3- بز آلپاین

4- خواص شیر بز

5- ربات شیردوش

6- آخور بز

67 دیدگاه در “بز یا گوسفند؟

 1. اقای مهندس ساعدی سلام
  با توجه به اینکه ه سرمایه کمی در حد 50 میلیون دارم وندید میگیرمش میخام گوسفند بگیرم و بدم شخص دیگری ازش مراقبت کنه شرایط شراکت چی هستش و چند ساله میشه پول و یه مقدار سود از اون استخراج کرد

  1. سلام
   پای پول خودتون، باید خودتون بایستید.
   دامداری شغل دوم نیست. شغل اول هست.

  1. سلام
   یکی از لینک‌ها مشکل داشت که درست شد.
   ممنون از اطلاعی که دادید

 2. سلام ممنون از عطلاعات مفیدتون
  چند تا سوال داشتم
  میشه بفرمایید گوسفند داشتی بصرفه است یا بز سانن؟
  مقدار تولید شیر بز سانن دورگه چقدره؟
  از هر 10کیلو شیر بز چقدر پنیر تولید میشه؟
  قیمت بزغاله های سانن ماده چقدره؟

  1. سلام
   بستگی به سلیقه شما دارد و بودجه ای که در اختیار دارید
   بز سانن دو رگ هم تقریبا مشابه خالص هست
   از هر 6-5 کیلو شیر، یک کیلو پنر استحصال میشه
   برای قیمت هم به کانال تلگرام مراجعه کنید. اعلام میکنم

 3. سلام خسته نباشید! من مییخوام۱۰۰راس بزبومی بخرم تجربه هم دارم به نظرشما بز خوبه یا گوسفند بوم برای داشت در منطقه کاشان ممنون

 4. سلام جناب مهندس .
  آیا در استان بوشهر شهر برازجان امکان پرورش گوسفند رومانف هست ؟

 5. با سلام
  اقای ساعدی من قصد راه اندازی دامداری را دارم و می خواستم ببینم بین پرورش بز سانن و گوسفند اصلاح نژاد افشار کدام یک در شرایط فروش یکسان یعنی مشکلی برای فروش نباشه صرفه اقتصادی بیشتر داره؟

  1. سلام
   تقریبا هر دو به یک اندازه هستند
   بیشتر برمیگرده به علاقه و سلیقتون

 6. با سلام وعرض ادب خدمت جناب آقای مهندس ساعدی عزیز
  ببخشید بنده اگه بخوام پرورش بز سانن به تعداد 60 راس را در ایلام انجام بدم آیا با شرایط محیطی آنجا سازگار هست یا خیر؟ از کجا میشه نژاد اصل را خریداری کرد و در خصوص کشت هیدروپونیک لطف بفرمایید راهنمایی کنید ممنون میشم

  1. سلام
   بله
   برای تهیه دام نژاد خالص، مستقیم با من تماس بگیرید
   کشت هیدروپونیک علوفه رو بر حسب نیازتون راه اندازی میکنیم. اگر محصول دیگه‌ای مد نظرتون هست هم در خدمتتون هستم

 7. سلام الان قیمت بز از نژادهای گوناگون چنده من 10تا میخوام مورسیا یاالباین سباسگذارم از محبتهایتان

   1. سلام
    خواستم بدونم یک بره پروار روزانه چقدر وزن‌ اضافه میکنه؟

    1. سلام
     در صورت تغذیه مناسب بین 300-250 گرم روزانه
     گرچه به نژاد هم خیلی بستگی داره

 8. سلام اقای ساعدی

  یه نکته ای که بنظرم باید بگید تو مطالبتون این هست که توی دین ما (اسلام) گفته شده که گوسفند گوشتت خوبه و گاو شیرش، اما مطالبه شما صرفه صفر تا صدش بوی پول و منفعت رو میده که البته باید هم همینطور باشه، لطفا این نکته ای رو که گفتم هم اضافه کنید

 9. سلام ممنون از مطالبتون من با ۵۰بزمورسیا وارد کار شدم ولی تجربه با گوسفند وبز بومی رو‌ دارم

   1. سلام جناب ساعدی من قصد شروع پرورش بز آلپاین یا سانن رو دارم. چند سوال داشتم اول اینکه نژاد اصلش کجا گیرم میاد و اینکه خیلی از سایت‌ها میگن تعریف کردن از سودآوری این بز ها الکی هست حالا موندم چیکار کنم. لطفا راهنمایی کنید

    1. سلام
     برای تهیه بز نژاد خالص میتونید با من تماس بگیرید
     در صورتیکه دامداری درست مدیریت بشه و خوراک ارزان اما با کیفیتی داده بشه، سودآور هست

 10. سلام و تشکر
  لطفا مرکزی مطمئن برای خرید بز سانن ترجیحا حوالی مشهدو نیشابور معرفی میفرمایید. در ضمن حدود قیمت رو هم میشه بفرمایید. ممنونم

  1. سلام
   انشاله زمان فروش از اردیبهشت و خرداد سال آتی به بعد
   در کانال تلگرام اطلاع رسانی خواهم کرد

  1. سلام
   انشاله زمان فروش از اردیبهشت و خرداد سال آتی به بعد
   در کانال تلگرام اطلاع رسانی خواهم کرد

 11. سلام و خسته نباشید
  مطلب خیلی مفیدی بود . اگر امکانش هست همچین مطلبی درباره گوسفند رومانف هم بزارید
  من در مازندران ساکن هستم.آیا در مازندران هم میشه گوسفند رومانف پرورش داد؟
  رطوبت و گرما اذیتشون نمیکنه؟
  با تشکر از سایت خوبتون…

 12. سلام آقای ساعدی من تحقیق کردم که مزه شیر بز سانن خوب نیست و پنیرش همبد بو هست .چون تو منطقه ما که اردبیل هست بز شیر سانن نیست که امتحانش کنم . لطف کنین راهنمایی کنید

  1. سلام
   فقط تحقیق کردید یا خودتون هم مزه‌اش رو چشیدید؟
   من خودم بشخصه خوردم و خوشم اومده و خیلی خوش طعم بوده برای من
   البته این نکته رو هم خدمتتون بگم که بدلیل اینکه ما از ابتدا به شیر گاو عادت کردیم، شاید طعم و بوی شیر بز برای ما کمی غیرعادی باشه ولی به نظر من اگر وارد جیره غذاییمون بشه، خیلی بهتر از شیر گاو هست. یکی از عمده دلایلش اینه که برای افرادی که عدم تحمل به لاکتوز دارن، شیر گاو دردسر ساز میشه ولی شیر بز هیچ مشکلی نداره
   موفق باشید

 13. سلام آیا میشه نر سانن رو هم برای استفاده از گوشتش پرورش داد؟ و اگه میشه وزن گیری این نژاد چقدره

 14. سلام اقای ساعدی نگهداری بز الپاین یا سانن در سالن در دمای مناسب بدون بردن به بیرون به امکان پذیر هست?
  چون از چوپان های قدیمی سوال کردم گفتن باید بز رو حتما برد بیرون وگرنه سم هاشون اسیب میبنن ،در یک مکان باشن.لطفا راهنمایی کنید ممنون

  1. سلام
   بله امکان پذیر هست فقط حتما باید تهویه مناسب داشته باشه و نور خورشید هم داشته باشن. بهاربند براشون کفایت میکنه
   سم ها رو باید مرتب بررسی و سم چینی کرد

 15. سلام جناب آقای ساعدی. امکان پرورش بز سانن یا آلپاین در مازندران_آمل وجود داره؟
  زمینی حدود 2هزارمتر دارم که حدود 400متر مسقف البته به صورت 2سالن جدا از هم درفاصله 50متری که تو یکی چن راس گاو شیری در حال بهره برداریه. خواستم بدونم میشه از اون سالن با این فاصله واسه پرورش بز شیری استفاده کرد. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 16. سلام از کجا میتونیم بز سانن نژاد اصل تهیه کنیم
  ضمن اینکه هزینه 20 راس ماده و 1 راس نر در حال حاضر چقدر است
  من می خوام در تبریز در این حوزه فعالیت کنم تحقیق هم کردم ولی در اینکه از کجا نژاد اصل پیدا کنم مشکل دارم

  1. سلام
   من با دوستان سمت کرج کار میکنم.
   در این تاریخ (اوایل آبان 97) ماده دوساله حدود 3.9 و بزغاله نر حدود 2.2 میلیون تومان هست و به ازای هر 15-10 ماده، یک نر نیاز دارید.
   با تشکر

 17. سلام.خسته نباشید.عذر میخوام قیمت بز سانن در حال حاضر چقدره؟و این که این بز در استان خوزستان هم کارایی داره؟مرسی

  1. سلام
   در حال حاظر و تاریخ درج این پست بزغاله ماده 5 ماهه 2.8، بزغاله نر 5 ماهه 2.3 میلیون تومان
   بز سانن در دمای بالای 35 درجه تولیدش کم میشه و اذیت میشه. اگر بتونید دمای مناسب رو براش فراهم کنید، بله میشه

 18. سلام و تشکر بابت راهنماییهای ارزنده و مفیدتون .میخاستم بپرسم آیا بزهای سانن شما خلوصشون چقدره و اینکه قیمتشون حداقل چقد میشه .ممنون

  1. سلام
   خالص هستند و 100% – البته یسریشون هم دو رگ هستند که موقع خرید بهتون اعلام میکنیم
   قیمت رو باید به روز بگیرید. چون متغیر هست اما حدودش تا تاریخ درج این پست بزغاله ماده 5 ماهه 2.8 و نر 5 ماهه 2.3 میلیون

 19. سلام، من هیچ تجربه ای در مورد دامداری ندارم، ولی علاقه خیلی زیادی به نگهداری گوسفند دارم، و تصمیم گرفتم که پرواربندی بره رو شروع کنم، برای بخش نسبتا سردسیر استان کرمان(شهرستان بردسیر) در مورد نژاد گوسفند و جیره غذایی مناسب و حدود میزان سود دهی پرواربندی ، اگر میشه راهنمایی کنید ، ممنون

  1. سلام
   سوالتون خیلی کلی هست و این سبک اطلاعات بویژه از نظر مالی هنوز خیلی مشخص نیست و کار علمی و با ریز جزئیات مثل گاو هنوز درنیومده
   اما کلیتش رو در همین پست توضیح دادم
   باید وارد کار بشید
   با تشکر

 20. سلام و ممنون از مطالب و تقسیم بندی ها
  میخواستم اگه ممکنه بجای گوسفند پرواری مقایسه بز سانن و گوسفند رومانف رو بدونم
  در اون مورد هم جدول مشابه دارید؟

  1. سلام
   ممنون
   انشاله مطلبی درباره گوسفند رومانف هم قرار خواهم داد.
   با تشکر

 21. سلام مطالب عالیه
  من میخواستم بز بومی منطقه چهارمحال و خوزستان رو بخرم
  که کلا همه محاسبات بالا توی این بزها فرق میکنه
  ای کاش در مورد این بز هم اطلاعاتی بود

  1. سلام
   خیلی ممنون
   لطف دارید
   اگر اطلاعات دقیقی در موردشون دارید برام در ایمیل ارسال کنید تا بررسی کنم و در سایت قرار بدم
   با تشکر

 22. با عرض سلام و تشکر بابت مطالب خوبی که در سایت قرار دادین
  میخواستم بپرسم در یک واحد دامداری پرورش بز سانن و گوسفند رومانوف امکان پذیر هست؟

  1. سلام
   خیلی ممنون
   بله امکان پذیر هست ولی نه در سطح تجاری
   در تعداد کم هم باید حتما آغل هاشون از هم جدا باشه تا فضولات دو دام، با هم ترکیب نشن و دامها با هم ارتباط نداشته باشن
   در فاز صنعتی، بین هر دامداری باید حداقل 500 متر فاصله باشد.
   جهت وزش باد رو هم در نظر بگیرید
   با تشکر

 23. سلام میخواستم بدونم بازار کارش وجود داره مثلا اگه تعداد ۱۵ راس بز داشته باشیم شیردهیشونم کمتره بنابر این نمیشه به شرکت ها شیرشو فروخت در این صورت به چه کسانی باید فروخته بشه

 24. سلام
  میشه یه راهنمایی بفرمایید که پرورش گوسفند رومانوف بصرفه تر هست یا بز سانن؟؟
  راسیتش من تو حوضه دام نبودم و رشته تحصیلی دانشگاهیم فنی مهندسی بوده بازارکار فنی خرابه و با این حقوق قانون کاری راضی نمیشم دنبال یه کسب حلال با درآمد بالا میگردم از کارکردنم خجالت نمیکشم هرکاری باشه با دست خالی هم میخام شروع کنم آنچنان وسع مالی ندارم خیلی تحقیق کردم تا به رومانوف و سانن رسیدم
  لطفاً درباره پرورش گوسفند رومانوف یا بز سانن راهنماییم کنید کدوم بهتره
  به ایمیلم بفرستید ممنون میشم

  1. سلام
   همه چیز بستگی کامل داره به استراتژی شما
   پروار گوسفند یا تولید شیر
   اگر درست مدیریت بشن، هر دو دامداری بسیار مناسب خواهند بود و سودآوری مناسبی خواهند داشت.

  1. بنده نمیدونم چجور یک بز میتونه در یک زمان
   به مدت 6 ماه هم آبستن باشه و هم شیر بده
   لطفا مبلغ اون بزغاله های تازه متولد شده و هم حساب کنید
   و بگید تااون اندازه که بشه 80 میلیون فروختشون چقدر هزینه داره
   پس با این توصیف هم باید
   سود شیر رو خط زد
   و هزینه خوراک و هزینه های دیگرو ضرب به دو کرد
   اونوقت ببینید چقدر باقی میمونه دوستان
   آقای مهندس
   شاید یک نفر بره طلای زنش رو بفروشه و یا وام بگیره و یا بدتر از اون پول سودی بگیره و یا خییییلی بدتر از اینها بره اگه خونه داشته بفروشه یا تمام اندوختش که شاید
   یک ماشین ایرانی باشه یا پول پیش خونش باشه و یا حتی
   برای چنین سود وسوسه انگیزی حتی حاظر بشه فرش زیره پاشم بفروشه
   آقای عزیز
   پول خوبه نه تا این اندازه که یک نفر خانه خراب بشه تا یکی صاحب کاخ

   1. دوست عزیز، کسی نگفته که یه بز، همزمان هم میتونه شیر بده هم زایمان کنه یا آبستن باشه
    دو تا استراتژی در دامداری وجود داره:
    1- افزایش گله – با آبستنی و زایمان
    2- تولید شیر – بدون آبستنی
    ایندو بستگی داره به نیاز یا استراتژی شخص دامدار
    دامدار هم میتونه به ترتیب فاصله گذاری زمانی، از هر دو استراتژی استفاده کنه، یعنی اول آبستنی و زایمان رو داشته باشه و بعد بره روی استراتژی تولید شیر

    مبالغ هم مربوط به تاریخ درج این پست هست. قیمت‌ها بسته به تاریخ مطالعه این پست، باید آپدیت شوند.

    کسی که برای رسیدن به سود، بخصوص در جامعه اقتصادی ایران خونه و سقف بالا سرش رو میفروشه یا زیر بار وام سنگین میره و به احتمال خیلی زیاد، دانش و تجربه‌ای هم در این زمینه نداره… یحتمل به بدترین وضع ممکن ورشکست میشه و این مسله 100% تقصیر خود فرد هست نه کس دیگه

    بنابراین دانش مدیریت تولید، از خود تولید بسیار مهمتره… و تمام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *