طعم‌های غیرطبیعی شیر

شیر، دارای خواص فیزیکی و شیمیایی خاص خودش است اما طعم خاصی ندارد. به همین دلیل وقتی با شیری مواجه می‌شویم که طعم دارد، یعنی یک اتفاقی در یک نقطه از فرایند چهارگانۀ شیر افتاده است.

در این پست به معرفی علل شایع تغییر طعم شیر پرداختم.

آینده سرمایه گذاری در پرورش بزهای شیری سانن و آلپاین

با توجه به پست‌های گذشته در زمینۀ بز سانن و آلپاین و مقایسه آنها با گاو شیری برای آیندۀ سرمایه گذاری در این موارد (تولید شیر مقرون بصرفه)، این پست بعنوان خلاصۀ مجموع این مطالب برای شما تهیه شده است.

بز شیری یا گاو شیری؟

در این پست به معرفی بیش از 10 دلیل می‌پردازم که ارجحیت بز شیری نسبت به گاو شیری برای ایجاد یک دامداری را نشان می‌دهد.

قشو اتوماتیک دامی (برس دامی)

از آنجاییکه نظافت و رسیدگی به دام‌ها و بویژه گاو، بصورت تک تک در واحدهای صنعتی مقدور نیست، می‌توان با قرار دادن برس مخصوص تیمار و خاراندن دام، این عمل را بصورت اتوماتیک انجام داد.
در این پست به معرفی این تکنولوژی برای واحدهای دامی پرداختم.

بز یا گوسفند؟

کدام نوع دام و ایجاد چه دامپروری دام سبک را (بویژه از نظر اقتصادی و بازگشت سرمایه) پیشنهاد میکنید؟ بز یا گوسفند؟

در این پست بصورت علمی و عملیاتی، این مبحث اقتصادی پرورش دو نوع دام را برای دوستانی که تمایل دارند، قرار داده‌ام.

فناوری‌های نوین کشاورزی -8- (ربات شیردوش)

کشاورزی با فناوری نوین، دارای تکنیک‌ها و روشهایی است که در این پست به معرفی آنها میپردازیم.
حسگرها دارای کاربردهای فراوانی در کشاورزی هستند.

در این پست به معرفی ربات شیردوش در دامپروری و نحوه عملکرد آن پرداختم.