فناوری‌های نوین کشاورزی -11- پیناتکس (چرم آناناس)

برگ آناناس یکی از ضایعات معمول این محصول است که جدیدا با اختراعی، این برگ به الیافی چرم مانند تبدیل شده و از آن برای تولید چرم گیاهی استفاده می‌شود.
از این چرم برای تولید کیف و کفش و سایر منسوجات چرمی استفاده می‌شود.
در این پست به معرفی این چرم ساخته شده از گیاه آناناس می‌پردازم.