حشرات مفید 6 – سن شکارگر

در این پست، به معرفی سن شکارگر و تاثیر آن در دفع آفات نباتی در باغات و کاربرد مفید آنها می‌پردازم.

حشرات مفید 1 – کفشدوزک

در این پست، به معرفی حشراتی میپردازم که تحت عنوان حشرات مفید (Useful Insects) نامیده می‌شوند.

در این بخش به معرفی کفشدوزک (پینه دوز) و کاربردهای مفید آن در کشاورزی میپردازیم.