دامداری نوین 2 – بز آلپاین

بز آلپاین مانند بز سانن، دارای خواستگاهی از فرانسه و سویس است که با داشتن دوره‌های شیرواری طولانی (حدود 300 روز)، مقدار شیر بسیار بالا (بیش از 900 لیتر در هر دوره) و سایر خصوصیات بارز، جزو یکی از پیشروترین دام‌های سبک در کشور بوده که می‌تواند جایگاه بسیار درخشانی در آینده دامداری سبک ایران داشته باشد.
اطلاعات زیر، گوشه‌ای از مشخصات این دام محبوب است.