حشرات مفید 4 – بالتوری سبز

در این پست، به معرفی حشراتی میپردازم که تحت عنوان حشرات مفید (Useful Insects) نامیده می‌شوند.

در این پست به معرفی بالتوری سبز و کلیاتی در این مورد و کاربرد آن در کشاورزی و عادات غذایی آنها می‌پردازم.