فناوری‌های نوین کشاورزی -6- RFID

کشاورزی با فناوری نوین، دارای تکنیک‌ها و روشهایی است که در این پست به معرفی آنها میپردازیم.

RFID در حقیقت تکنولوژی شناسایی بی‌سیمی است که قادر به تبادل داده‌ها به‌وسیلهٔ برقراری اطلاعات بین یک Tag که به یک کالا، شئ، کارت، دام، گیاه و… متّصل شده‌ است و یک بازخوان (Reader) است. در این پست علاوه بر معرفی این تکنیک، به کاربرد آن در کشاورزی و دامپروری نوین نیز میپردازیم.