فناوری‌های نوین کشاورزی -7- (Autoprobe)

کشاورزی با فناوری نوین، دارای تکنیک‌ها و روشهایی است که در این پست به معرفی آنها میپردازیم.

اتوپروب در حقیقت تکنولوژی نمونه برداری منظم و بدون خطای خاک است که قادر به برداشت منظم 40 نمونه خاک در عمق مشخص بدون خطای انسانی است.
در این پست علاوه بر معرفی این تکنیک، به کاربرد آن در کشاورزی نوین نیز میپردازیم.