حشرات مفید 1 – کفشدوزک

در این پست، به معرفی حشراتی میپردازم که تحت عنوان حشرات مفید (Useful Insects) نامیده می‌شوند.

در این بخش به معرفی کفشدوزک (پینه دوز) و کاربردهای مفید آن در کشاورزی میپردازیم.