دامداری نوین 1 – بز سانن (قسمت دوم)

در این پست به 3 روش نحوه ایجاد گله در بز سانن می‌پردازیم.
بهترین خوراک برای این نژاد پر شیر را معرفی کرده و شرایط آب و هوایی مناسب آنرا خواهیم گفت.
پس این پست را از دست ندهید…