حشرات مفید 2 – آخوندک

در این پست، به معرفی حشراتی میپردازم که تحت عنوان حشرات مفید (Useful Insects) نامیده می‌شوند.

در این بخش به معرفی آخوندک (شیخک، مانتیس) و کاربردهای مفید آن در کشاورزی میپردازیم.