حشرات مفید 6 – سن شکارگر

در این پست، به معرفی سن شکارگر و تاثیر آن در دفع آفات نباتی در باغات و کاربرد مفید آنها می‌پردازم.