فناوری‌های نوین کشاورزی -5- تله‌ماتیک

کشاورزی با فناوری نوین، دارای تکنیک‌ها و روشهایی است که در این پست به معرفی آنها میپردازیم.

تله‌ماتیک – (Telematics) در حقیقت ترکیب چندین تکنولوژی مرتبط با علوم ابزار دقیق، برق، مکانیک، اینترنت اشیا و… است. در این پست علاوه بر معرفی این تکنیک، به کاربرد آن در کشاورزی نوین نیز میپردازیم.