دامداری نوین 1 – بز سانن (قسمت اول)

بز سانن، یکی از نژادهای پر شیر با بازده تبدیل خوراک بیش از 95% است که می‌تواند بعنوان یکی از گزینه‌های سود آور در مبحث دامپروری مورد توجه قرار گیرد.
بچه دوست بودن، باهوش بودن، تحمل بسیار بالا در برابر امراض، توان تولید شیر زیاد در برابر حجم مشخصی از خوراک و واکنش بسیار عالی در برابر علوفه های تازه و غنی مانند علوفه هیدروپونیک، از ویژگی‌های بارز این نژاد اصالتا سویسی است.
در این پست بخشی از مطالب مربوط به آنرا میتوانید مطالعه فرمایید.