بز شیری یا گاو شیری؟

در این پست به معرفی بیش از 10 دلیل می‌پردازم که ارجحیت بز شیری نسبت به گاو شیری برای ایجاد یک دامداری را نشان می‌دهد.

خواص شیر بز

با توجه به صرفه بودن پرورش دام‌های سبک از نظر مقدار تغذیه به نسبت بازدهی آن در دورۀ مشخص و افزایش تعداد تولید کنندگان و به طبع آن مصرف کنندگان محصولات آنها، اطلاع از خواص شیر دام سبک مانند بز، می‌تواند کمک بسزایی در گسترش مصرف و بهره‌مندی از خواص آن نماید.

در این پست به معرفی خواص شیر بز می‌پردازم.