راهکارهای رهایی از بحران آب

بدلیل بحران شدید بی آبی، در این پست به معرفی 19 راهکار 1200 کارشناس جهانی برای رهایی از بحران آب پرداختم تا باشد که فرد فرد ما و دولت برای این موضوع بیشتر بیاندیشیم و عمل کنیم…

TDS (کل مواد جامد محلول)

تعریف TDS
نحوه نگارش صحیح آن
رابطه سختی آب با هدایت الکتریکی
و… را در این پست بخوانید

EC (هدایت الکتریکی)

تعریف هدایت الکتریکی
نحوه نگارش صحیح آن
EC مناسب کشت گیاهان بویژه در سیستم هیدروپونیک
و توصیه من در رابطه با آنالیز قبل از کشت را در این پست بخوانید.

pH (اسیدیته)

تعریف pH، نحوه نگارش صحیح میزان اسیدیته، جدول میزان جذب عناصر در pH های مختلف، نحوه تنظیم pH در سیستم کشت هیدروپونیک، جدول مناسب‌ترین pH آب سمپاشی برای یکسری از سموم مختلف را در این پست بخوانید.