روش کشت هیدروپونیک 4 – شناور (Floating)

روش کشت شناور (Floating) یا رافت، یکی از ارزان‌ترین سیستم‌های کشت هیدروپونیک با سرعت انجام بالا است که می‌تواند برای اغلب سبزیجات و بویژه کاهو، مورد استفاده قرار گیرد.
در این پست به معرفی این تکنیک و محدودیت آن می‌پردازیم.