حشرات مفید 7 – شیر مورچه

در این پست، به معرفی حشراتی میپردازم که تحت عنوان حشرات مفید (Useful Insects) نامیده می‌شوند.

در این پست به معرفی شیرمورچه و کلیاتی در این مورد و کاربرد آن در کشاورزی و عادات غذایی آنها می‌پردازم.