زراعت نوین -2- تاج خروس (قدیمی اما جدید)

در این پست به معرفی گیاهی میپردازم که بطور جدی بعنوان یکی از علف‌های هرز قوی دنیا شناخته شده بود.
اما اکنون با شناخت بیشتر این گیاه، عملا از آن بعنوان زراعت و کشت و کار برای تامین پروتئین انسانی و دامی استفاده می‌شود.

زراعت نوین -1- کینوا (خاویار گیاهی)

در پستهای کشاورزی نوین، به معرفی محصولاتی خواهم پرادخت که می‌توانند در آینده‌ای بسیار نزدیک، جایگزین محصولاتی با مصرف بالای آب و بهره وری پایین شوند که علاوه بر این مسایل، دارای مزایای عمده‌ای برای کشور و افراد خواهند بود.

در این پست به معرفی خاویار گیاهی (کینوا) پرداختم.