حشرات مفید 8 – مگس‌های شكارچی

در این پست، به معرفی حشراتی میپردازم که تحت عنوان حشرات مفید (Useful Insects) نامیده می‌شوند.

در این پست به معرفی مگس شکارگر و کلیاتی در این مورد و کاربرد آن در دامداری و عادات غذایی آنها می‌پردازم.