بستر کشت هیدروپونیک 9 – سایر، بخش دوم

در این پست به معرفی قسمت دوم و پایانی سایر موادی که اهمیت کمتر با کاربردی کمتر در ساخت بستر هیدروپونیک دارند می‌پردازیم که ممکن است در برخی مواقع و در فقدان مواد قبلی، به کارتان آید…!
قسمت دوم و پایانی: الیاف چوب، خرده آجر، مکعب واحه، سنگ رودخانه