زراعت نوین -2- تاج خروس (قدیمی اما جدید)

در این پست به معرفی گیاهی میپردازم که بطور جدی بعنوان یکی از علف‌های هرز قوی دنیا شناخته شده بود.
اما اکنون با شناخت بیشتر این گیاه، عملا از آن بعنوان زراعت و کشت و کار برای تامین پروتئین انسانی و دامی استفاده می‌شود.

اصلاح بذر (تراریخته یا اصلاح شده؟)

در این پست به معرفی 3 روش متداول در اصلاح بذور (طبیعی، هیبرید و GMO) بطور اجمال پرداختم.

فناوری‌های نوین کشاورزی -10- روش‌های افزایش سود در کشاورزی و دامپروری

بطور عمومی در کلیه مباحث تجاری و اقتصادی اگر سوددهی و سودآوری یک تکنیک مد نظر نباشد، عملا آن زمینه کاری محکوم به نابودی خواهد بود.

در این پست به معرفی 3 روش و تکنیک عمومی در کشاورزی و دامپروری با نگاهی اجمالی بر مزایا و معایب آنها میپردازم که شما می‌توانید با توجه به نوع فعالیت و وضعیت کنونی و آینده نگری خود، یک یا چند عدد از آنها را بصورت همزمان انتخاب کرده و سودآوری مجموعۀ خود را افزایش دهید.

10 کاری که در آبیاری قطره ای نوار تیپ نباید انجام دهید!

در این پست به 10 اشتباه رایج در بکار بردن نوار تیپ آبیاری پرداختم که عملا باعث ناکارآمدی این تکنیک آبیاری می‌گردد.

زراعت نوین -1- کینوا (خاویار گیاهی)

در پستهای کشاورزی نوین، به معرفی محصولاتی خواهم پرادخت که می‌توانند در آینده‌ای بسیار نزدیک، جایگزین محصولاتی با مصرف بالای آب و بهره وری پایین شوند که علاوه بر این مسایل، دارای مزایای عمده‌ای برای کشور و افراد خواهند بود.

در این پست به معرفی خاویار گیاهی (کینوا) پرداختم.